Uw kantoor klaar voor 2023? Een maatwerk advies geeft het antwoord!

De wetgever heeft bepaald dat kantoor gebouwen per 1 januari 2023 een energielabel C moeten hebben. Heeft een kantoor dat op die datum niet, dan bestaat de kans dat het gebouw niet meer als kantoor gebruikt mag worden. Om dit te voorkomen en om in beeld te brengen wat voor maatregelen u dient te nemen, is het maken van een EPA (Energie Prestatie Advies) maatwerkadvies de meest voor de hand liggende oplossing.

EPA-U maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen (bedrijfspanden)

Dat zijn alle gebouwen die geen woning zijn. Denk aan kantoren, bedrijfspanden, scholen, zwembaden, hotels, restaurants, winkels, sporthallen, etc. Er zijn bepaalde gebouwen uitgesloten van de verplichting om een energielabel te hebben. Twijfelt u of uw gebouw minimaal energielabel C moet hebben, vraag ons dan om advies.

Wat is een EPA-maatwerkadvies?

Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies zijn wel bruikbaar voor het bepalen van een energielabel.

Om een goed maatwerkadvies te kunnen maken is het van belang dat we over zoveel mogelijk relevante informatie beschikken.

U moet hierbij denken aan:

 • actuele bouwtekeningen met oppervlaktes, doorsnedes van vloeren, gevels en daken en hoogtes van gebouw en verdiepingen
 • informatie over uw luchtbehandeling (koeling, ventilatie, bevochtiging)
 • denk hierbij aan debieten, manieren van warmteterugwinning (WTW), bediening van het systeem
 • een specificatie van de bestaande verlichting, zoals soort schakeling, type lampen etc.
 • informatie over eventuele na-isolatie van het pand
 • specificatie van de aanwezige beglazing
 • specificatie van aanwezige zonnepanelen, zonneboilers

Heeft uw pand nog geen energielabel?

Dan dient eerst een nulmeting gedaan te worden om te bepalen waar u staat. Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

 • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
 • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
 • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
 • inzicht in de CO₂-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
 • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

Wilt u meer informatie over een maatwerkadvies? Bel 0638034696 of mail naar info@adenergielabels.nl


Direct aanvragen

Hoe werkt AD Energielabels

AD Energielabels verzorgt het maken van energielabels voor bestaande utiliteitsgebouwen en woningen. Dit zijn de zogeheten Energie Prestatie Adviezen (EPA). Onze jarenlange ervaring in het labelen van utiliteitspanden (EPA-U) en woningen (EPA-W) en het maken van energie-adviezen voor woningen en bedrijfspanden staan garant voor een correcte afwikkeling van uw energielabel.

Nu de regelgeving rondom het opmaken en registeren van energielabels vanaf 1 januari 2021 aangescherpt is, is het vereist dat het opnemen van het label weer fysiek gebeurt door een gecertificeerde adviseur. Wij nemen uw pand op waarbij we alle relevante bouwkundige en installatietechnische zaken in beeld brengen en verwerken deze conform de vereiste regelgeving in de software.

Wij zijn conform de laatste regelgeving gecertificeerd voor het labelen van utiliteitspanden en woningen en daarmee één van de weinige partijen die dit in Zeeland mogen en kunnen verzorgen. Onze dossiers worden met regelmaat ge-audit door controlerende instanties waardoor u als klant gegarandeerd bent dat de labeling van uw pand conform de wet- en regelgeving plaatsvindt.

Onze lokale aanwezigheid zorgt ervoor dat we op korte termijn kunnen schakelen en kennis hebben van de lokale markt. Door dit netwerk kunnen we u in contact brengen met lokale partijen als u vragen heeft op bouwkundig gebied of als u advies wenst naar de (on)mogelijkheden om bijvoorbeeld uw woning verder te isoleren.

Wie ben ik?

Ik ben Ab Dieleman, uw partner op het gebied van energielabels. Sinds lange tijd ben ik actief in de markt van energiebesparing en vanuit deze interesse heb ik me gespecialiseerd in energielabels. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring in het labelen van utiliteitspanden (EPA-U) en woningen (EPA-W) en het maken van energie-adviezen voor woningen en bedrijfspanden. AD Energielabels staat garant voor correcte energielabels.

Daarnaast zijn we in januari 2023 begonnen met luchtdichtheidstesten/blowerdoortesten. Na een gedegen opleidings- en trainingstraject bij één van de grootste landelijk opererende testers kunt u via deze site nu ook een blowerdoortest aanvragen.

Ab Dieleman