Bedrijfspanden

Het energielabel is verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen. Bij utiliteitsgebouwen moet u denken aan kantoren, winkels, horecapanden, kinderopvang, ziekenhuizen, scholen, sportaccommodaties etc.

Een energielabel voor utiliteitsgebouwen hangt sterk af van de hierboven genoemde functie, de aanwezige installatie en de bouwkundige aspecten.

Van groot belang voor eigenaren en huurders van kantoorgebouwen is de eis dat per 1 januari 2023 elk kantoor minimaal energielabel C dient te hebben. Indien een gebouw op 1 januari 2023 een minder goed energielabel heeft dan energielabel C, dus een D, E, F of G label mag het gebouw in principe niet meer als kantoor gebruikt worden!

Schakel ons dus op tijd in om het energielabel van uw kantoorpand te laten bepalen! Indien u verbeteringen moet aanbrengen heeft u dan nog voldoende tijd.

Heeft uw kantoor een label -C verplichting?
Doorloop de volgende beslisschema’s.

Is de uitkomst dat uw kantoor een label C verplichting heeft? Neem dan contact met ons op. Is de uitkomst dat uw kantoor geen label C verplichting heeft, download het beslisschema en bewaar het in uw administratie.


Direct aanvragen

Hoe werkt AD Energielabels bij het labelen van een bedrijfspand

Bij het plannen van de afspraak, vraag ik informatie over de klimaatinstallatie en of er relevante tekeningen van de installatie aanwezig zijn. Gegevens met betrekking tot de verwarming, ventilatie (luchtbehandelingskast), koeling en verlichting van een bedrijfspand zijn van groot belang bij het bepalen van een energielabel. De functie(s) van een bedrijfspand (kantoor, winkelfunctie, gezondheidsfunctie, sportgelegenheid etc.) zijn ook belangrijk voor het bepalen van het energielabel. Ik vraag deze informatie bij u op en zoek op internet naar informatie over het bedrijfspand. Als het pand bijvoorbeeld bij een makelaar te koop staat, geeft dat al veel bruikbare informatie.

Bij het registreren van een energielabel moet er een opnamedossier worden aangeleverd. In dit dossier dienen alle relevante zaken te zijn opgenomen. Relevant zijn: de opdracht tot het maken van het label, foto’s en tekeningen van het pand, bewijzen van de aanwezige klimaatinstallatie in de vorm van facturen, foto’s van typeplaatje en facturen van bijvoorbeeld na-isolatie van spouwmuur, vloer of dak etc..

Opname van het bedrijfspand

Bij de opname neem ik eerst foto’s van de buitenkant van het pand en schets de gevels uit op papier. Dit voorkomt dat er wellicht sparingen (ramen, deuren etc) en zonnepanelen worden vergeten. Eenmaal binnen in het pand worden de vloeroppervlaktes en de maten van de sparingen opgemeten. Vervolgens meet ik de hoogtes. Daar waar mogelijk worden de typeplaatjes gefotografeerd. Typeplaatjes kunnen belangrijk zijn voor het mogen gebruiken van zogeheten kwaliteitsverklaringen. Dit zijn officieel geregistreerde gegevens over de meest uiteenlopende installaties en zijn te vinden op https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/. Gebruik hiervan garandeert dat de correcte gegevens over uw installatie worden gebruikt.

Het kan voorkomen dat (na)-isolatie van wanden, vloeren of daken niet zichtbaar zijn. Van belang is dan dat er facturen en/of foto’s van de werkzaamheden bewaard zijn gebleven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO eist immers bewijs van ingevoerde data. Ontbreekt dit bewijs dan mag enkel het bouwjaar van het bedrijfspand gebruikt worden als bron voor isolatiediktes en opbouw van de thermische schil (alles wat aan buitenlucht of onverwarmde ruimtes grenst). Dit kan het uiteindelijke label nadelig beïnvloeden.

Het energielabel van uw bedrijfspand

Al de opgenomen gegevens worden in de geaccrediteerde software ingevoerd. Deze software berekent wat uw pand aan energie nodig heeft, wat u aan energie verbruikt en wat u zelf opwekt aan energie. Deze gegevens leiden tot een energielabel wat kan variëren van A+++ (het meest gunstige label) tot en met G. Het berekende label wordt geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en opgenomen in het openbare register.

Wie ben ik?

Ik ben Ab Dieleman, uw partner op het gebied van energielabels. Sinds lange tijd ben ik actief in de markt van energiebesparing en vanuit deze interesse heb ik me gespecialiseerd in energielabels. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring in het labelen van utiliteitspanden (EPA-U) en woningen (EPA-W) en het maken van energie-adviezen voor woningen en bedrijfspanden. AD Energielabels staat garant voor correcte energielabels.

Daarnaast zijn we in januari 2023 begonnen met luchtdichtheidstesten/blowerdoortesten. Na een gedegen opleidings- en trainingstraject bij één van de grootste landelijk opererende testers kunt u via deze site nu ook een blowerdoortest aanvragen.

Ab Dieleman